CASES

PRINCE2®
A-kassen og Fagorganisationen Lederne har digitaliseret projektlederkurset PRINCE2® til stor gavn for deres medlemmer.

Økonomistyrelsen
Introduktionsforløb og oplæring til offentlig ansatte i de mange e-læringskurser, der ligger i læringsplatformen Campus.

Fødevarestyrelsen
For at klæde de tilsynsførende bedre på fik Fødevarestyrelsen produceret en række videoer omhandlende det gode tilsyn.

Lederne
Gennem 8 moduler guider A-kassen og Fagorganisationen Lederne deres medlemmer til bedre lederskab gennem motivation og trivsel.

Region Hovedstaden
For at imødekomme de mange spørgsmål gigtpatienter, der overgår til biologisk medicin, kan have, har Region Hovedstaden produceret en række videoer om emnet.

Region Sjælland
Videoer til oplæring af korrekt hygiejne for frivillige i Region Sjælland.


Dansk Industri
Et digitalt læringsforløb med fokus på personale juridiske aspekter til brug for ledere i deres daglige ledelse.

DataEthics.eu
Pernille Tranberg lavede et læringsforløb til folkeskolen omkr, dataetik, dataforståelse og etisk ansvarlig brug af persondata.

Praktiserende Lægers Organisation
Oplæring til praktiserende læger i egen indflydelse på patienttal og et mere jævnt antal tilmeldte patienter.